06.02.2017
цветове

Отвъд CMYK в Цифровия Печат

С изключение на няколко устройства, производствените дигитални машини печатаха с циан, магента, […]
06.02.2017
Полиграфия Гама

Полиграфия и Реклама

Рекламата /от френски réclame/ сама по себе е една особено значима индустрия […]