Полиграфия Гама
Полиграфия и Реклама
06.02.2017
цветове
Отвъд CMYK в Цифровия Печат
06.02.2017
Покажи Всички

Електронни или хартиени фактури?

фактури Гама

фактури Гама

54% от притежателите на кредитни карти в САЩ получават хартиено извлечение по пощата, а 46% заявяват, че не биха се отказали от тази услуга, независимо от таксите, които се налага да плащат за нея.

Това показват наскоро оповестените резултати от проучвания, от които стават ясни нагласите на обществото в Америка към печата върху хартия.

фактури

СПОРЕД ДАННИТЕ ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАГЛАСИ В САЩ СА В ПОЛЗА НА ПЕЧАТА ВЪРХУ ХАРТИЯ.

Около половината потребители не се отказват от хартиеното извлечение, получавайки същевременно и достъп до електронната услуга. Тези данни кореспондират с проведеното от Two sides проучване от 2013 година, при което 64% от анкетираните бяха обявили, че не биха избрали доставчик на услуга, който не предлага опция за издаване на хартиена фактура. Пак там се виждат и следните тенденции в нагласите:

  • 72% вярват, че печатът и хартията са устойчив начин на комуникация, когато се произвеждат и използват отговорно
  • 54% от притежателите на кредитни карти в САЩ получават хартиено извлечение по пощата, а 46% заявяват, че не биха се отказали от тази услуга, независимо от таксите, които се налага да плащат за нея.
  • Над 50% не вярват на лозунгите, приравняващи премахването на хартията с полезното за природата

Тези резултати от проучване на Two sides през 2015 година добавят нови щрихи към предпочитането на хартията от хората:

  • 80% предпочитат хартията като метод за водене на документация
  • 74% считат, че хартиените сметки служат по-добре като метод за напомняне за плащане, а също така се четат по-лесно
  • 34% отпечатват част от сметките си в домашни условия
  • Едва 15% четат сметките, получени по електронен път, докато 50% правят това с хартиените сметки

Промотираното от различни компании „зелено” е по-скоро насърчаване на използването на електронни услуги, което обаче не допада на повечето потребители. Причина за последното е, че голяма част от потребителите вярват, че това се прави с цел редуциране на разходите за фирмите, прикрито зад опаковката, че се грижат за околната среда.

Наскоро попитаха и представители на британското правителство как точно увеличаването на електронни услуги, води до опазване на околната среда, тъй като няма такива научни доказателства. От организацията обещават още проучвания с позитивни резултати за околната среда при използването на хартия и печат.

Илиян
Илиян
Управител на фирма за печатни услуги Гама в град Плавен

Вашият коментар