Офис Консумативи
13.05.2014
Брандиране на автомобили
13.05.2014
Покажи Всички

Изработка на флайер на тъмна хартия.

Химизираната хартия се използва в съвкупност от два или повече листа, имащи специално покритие. Съществува в три разновидности: само предаваща или само приемаща (с едностранно покритие); приемаща и предаваща (с двустранно покритие). При попълване с химикал или на матричен принтер между различните слоеве протича взаимодействие и се образува тъмно оцветяване в зоната на натиск. Този тип хартия се използва основно за производство на химизирани формуляри и фактури, които се попълват само от едната страна.

Гама Плевен разполага с технологии и специалисти с опит за да изпълни малки или големи поръчки за печат на химизирана хатрия.