Печатница Гама Плевен

Спектърът от услуги на Гама е голям. Имаме индивудуален подход към всеки клиент като се стремим да удовлетвотим потребностите му в рамките на определения от него бюджет.

Дизайн

Приемаме файлове за печат от клиенти като внимателно проверяваме и нанасяме поправки по дизайна

Разработваме поръчкови графики за фирмен брандинг и рекламни материали

Печат

Подготовяме и подбираме най-подходящите за целта материали и технологии в съответствие с количествата и изискванията.

Пакетиране и доставка.

Печатна база "Гама"

работи в областта на полиграфията от 1989г. Благодарение на високотехнологичното оборудване, с помощта на квалифицирани специалисти гарантираме скоростно изпълнение, качество и приемливи цени

Висококачествени печатни услуги и кратки срокове

За пълна гама от услуги в областта на печатния сектор както в град Плевен така и за цялата страна.
  • Печат на тениска